Novinky

Výroba krtečka

14.09.2017 13:12
Děti si společně s rodiči vyrobí doma krtečka (z jakéhokoliv materiálu, ne obrázek) a přinesou do konce října do MŠ.  Děkujeme.

Poděkování

17.07.2017 22:04
Moc děkujeme manželům Trhlíkovým, za dar do MŠ - elektronické klávesové varhany YAMAHA.

Povinné předškolní vzdělávání

15.02.2017 20:43
Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná...

Bezpečnost MŠ

16.01.2015 20:49
Vážení rodiče, při vchodu do budovy MŠ, zazvoňte a nahlašte jméno do mikrofonu. Bude vám odzvoněno.  Prosíme, nevpouštejte do budovy MŠ žádné cizí osoby, jde o bezpečnost dětí a majetku.