Rozšiřující nabídka - školní rok 2017/18

 

  • Kouzelný hrnec - děti se zde dozví o zdravé výživě, správném stolování, zadělají si těsto, upečou, ozdobí - 1x měsíčně, pod vedením pí. Kůsové
  • Šikovné ruce - hravou formou se zde děti seznamují s netradičnímíi výtvarnými a pracovními technikami a materiály - 1x měsíčně, pod vedení pí. Bohmové
  • Hrajeme si s angličtinou - hravou formou děti poznávají a učí se angličtinu - 1x za 14 dní, ve čtvrtek nebo v pátek -  po spaní nebo po obědě, pod vedením sl. Burešové Až.
  • Školáček - od 1.1.2018 je pro předškoláky rozšířena a prohloubena příprava na ZŠ - se zaměřením na koncentraci, představivost, rozvoj logického myšlení, s využitím smart her aj. - 1x za 14 dní, pod vedením sl. Burešové
  • Jazýček - hravou formou rozvíjíme motoriku mluvidel, jemnou a hrubou motoriku, sluchové, smyslové, zrakové vnímání, řeč, slovní zásobu, ale i rozvoj logického myšlení,  1x za 14 dní, pod vedením pí. Burešové
  • Zdravuška - děti se budou hravou formou seznamovat se zdravým životním stylem, pojmenovávat části těla, znát orgány a jejich funkce, vědět o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, 1x za měsíc, pod vedením sl. Burešové
  • Seznámení s prací na interaktivním panelu -  od října je u předškolních dětí využívána práce s interaktivním panelem, pro přípravu dětí na vstup do ZŠ. Seznánemí probíhá výhradně na základě zájmu dětí. 
  • Plavání - děti se hravou formou seznamují s vodou, učí se nebát vody, splývat, dýchat do vody atd. - Plavecký bazén Klatovy (tři dvouhodinovky)
  • Keramika - děti se seznámí s hlínou a učí se s ní pracovat, rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost  
  • Zapojení do projektu Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky.