Nahlášení změn

Prosíme rodiče o včasné nahlášení ZMĚN, týkajících se:

 • - telefonních čísel
 • - zdravotní pojišťovny
 • - změny zaměstnání
 • - trvalého pobytu

Dále prosíme rodiče:

 • - aby v zájmu zdraví dětí, nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině
 • - aby v zájmu ochrany zdraví předávali děti zdravé - bez projevů onemocnění
 • - předali dítě učitelce osobně

Informujeme:

 • - podávání léků v MŠ je zakázáno
 • - s ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ s RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM SPOJIVEK, 
 • ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI (v takovém případě může být dítě přijato do školky pouze s potvrzením od lékaře o 
 • možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí).