Provoz a školné

Mateřská škola je celodenní, s provozem od 6:00 až 15:45 hodin, každý den kromě soboty, neděle a svátků. V době letních prázdnin je mateřská škola uzavřena částečně v červenci a celý srpen. 

Školní rok  2017/2018

  - provoz mateřské školy začíná 4.9.2017 - pondělí 

  - podzimní prázdniny od 26. - 27.10.2017 (čtvrtek, pátek) - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

  - vánoční prázdniny od 25.12. - 2.1.2017 (pondělí - úterý) - MŠ uzavřena, provoz začíná 3.1.2017 - středa

  - pololetní prázdniny - 2.2.2018 (pátek) - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

   - jarní prázdniny od 19. - 23.2.2017 (pondělí - pátek) - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

   - velikonoční prázdniny - 29.3.2018 (čtvrtek) - MŠ uzavřena

   - provoz o hlavních prázdninách ...................................................

   - MŠ bude uzavřena o hlavních prázdninách od    .................................2018

   - nový školní rok 2018/2019 začíná 3.9.2018 (pondělí)

 

Platba školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Předškolní děti, které v daném roce dovrší 6 let a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. Školné se platí každý měsíc v hotovosti na Obecním úřadě Neurazy. Nejpozději do 15 dne v měsíci. V červenci a v srpnu se školné neplatí.