Provoz a školné

Mateřská škola je celodenní, s provozem od 6:00 až 16:00hodin, každý den kromě soboty, neděle a svátků. V době letních prázdnin je mateřská škola uzavřena částečně v červenci a celý srpen. 

Školní rok  2018/2019

  - provoz mateřské školy začíná 3.9.2018 - pondělí

  - podzimní prázdniny od pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

  - vánoční prázdniny od 22.12. - 2.1.2019 (sobota - středa) - MŠ uzavřena, provoz začíná 3.1.2019 - čtvrtek

  - pololetní prázdniny - 1.2.2018 (pátek) - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

   - jarní prázdniny od 25.2. - 3.3.2019 (pondělí - neděle) - MŠ otevřena (podle nahlášených dětí)

   - velikonoční prázdniny - 18.4.2019 (čtvrtek) - MŠ uzavřena

   - provoz MŠ končí  4.7.2019

   - MŠ bude uzavřena o hlavních prázdninách od 8.7 do 30.8.2019

   - nový školní rok 2019/2020 začíná 2.9.2019 (pondělí)

 

Platba školného

Školné činí 150 Kč měsíčně. Předškolní děti, které v daném roce dovrší 6 let a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. Školné se platí každý měsíc v hotovosti na Obecním úřadě Neurazy. Nejpozději do 15 dne v měsíci. V červenci a v srpnu se školné neplatí.