Sponzoři

Pokud by jste chtěli mateřské škole přispět nějakým darem (ať už finančním nebo věcným) obraťtě se prosím na pí. ředitelku mateřské školy, budeme rádi. Každá pomoc je  pro nás velkou pomocí.

Předem Vám velice děkujeme.

 

Děkujeme zřizovateli - obci Neurazy.

 

Děkujeme za sponzorské dary určené k modernizaci školy:

  2 990,- Kč   manž. Kittnerovi, Žinkovy - interaktivní program

  3 276,- Kč   Ing. V. Mach, Bližanovy - digitální interaktivní didaktická pomůcka

10 000,- Kč   autodoprava DONEK - Král Václav, Neurazy - dětské židle, stůl,    záclony

 

 

Děkujeme za věcné dary:

manž. TrhlíkovI, Soběsuky - elektronické varhany YAMAHA

p. Jáchymová. Bližanovy - materiál na výtvarnou výchovu

p. Kalvodová, Radochovy - DVD o přírodě "Co se děje kolem nás ..."

p. Hrubý, Vojovice - záhon pro děti, kontejnér na trávu

p. Trhlík, Soběsuky - materiál na výtvarnou a pracovní výchovu

p. Malát, Soběsuky - materiál na výtvarnou a pracovní výchovu

pí. Bohmová, Radochovy - ušití oblečků na panenky, vedení dílen, vedení kroužku

pí. Končelová, Nová Ves - vedení dílen, ukázky pro děti

pí. Němcová, Partoltice - bílá prostěradla

 

 

Děkujeme za materiální podporu:                                                   

pí. Trhlíková, Silovská, Broučková - Soběsuky,   pí. Kadlecová, Škardová, Jandečková, Kůsová, Keslová, Šeflová, Kotlanová, p. Jandečka P. - Neurazy,   p. Svoboda - Klikařov,   pí.Hořicová, Francová, Bohmová - Radochovy,   pí. Ondrejkovičová - Bližanovy,   pí. Končelová - Nová Ves,   Hošťálková - Klatovy,   p. Hrubý - Vojovice,   pí. Kittnerová - Žinkovy