Rozšiřující nabídka - školní rok 2016/2017

 

  • Kouzelný hrnec - děti se zde dozví o zdravé výživě, správném stolování, zadělají si těsto, upečí, ozdobí - 1x měsíčně, pod vedením pí. Kůsové
  • Šikovné ruce - hravou formou se zde děti seznamují s netradičnímíi výtvarnými a pracovními technikami a materiály - 1x měsíčně, pod vedením pí. Bohmové
  • Cvičíme jazýček - jde o hravé cvičení, které podporuje řečový rozvoj, smyslové vnímání, slovní zásobu, rozvíjí obratnost mluvidel, grafomotorické dovednosti - 1x za 14dní, pod vedením pí. Burešové
  • Školáček - od ledna je pro předškoláky rozšířena a prohloubena příprava na ZŠ - 1x za 14dní, pod vedením pí. Černé
  • Seznámení s prací na interaktivním panelu -  od září je u předškolních dětí využívána práce s interaktivním panelem, pro přípravu dětí na vstup do ZŠ. Seznánemí probíhá výhradně na základě zájmu dětí. 
  • Plavání - děti se hravou formou seznamují s vodou, učí se nebát vody, splývat, dýchat do vody atd. - Plavecký bazén Klatovy (tři dvouhodinovky)
  • Keramika - děti se seznámí s hlínou a učí se s ní pracovat, rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, soustředěnost