Orientační režim dne

 

6:00 - 9:00 - volné hry, pohybové, pracovní, výtvarné aktivity, individuální grafomotorické cvičení, rozhovory s dětmi, dopolední svačina

 

9:00 - 9:30 - společné činnosti

 

9:30 - 11:30 - rozkládání lehátek, pobyt venku, podle počasí možno délku upravit

 

11:30 - 12:00 - oběd

 

12:00 - 14:15 - literární chvilka s pohádkou, odpočinek děti, klidové činnosti, rozšiřující nabídka

 

14:15 - 16:00 - odpolední svačina, odpolední zájmová činnost

 

Režim dne je pouze orientační a je velice pružný, záleži na momentální situaci.