Novinky

Jarní prázdniny

08.02.2018 12:01
Pro nízký počet přihlášených dětí bude v mateřské škole od 19.2. - 23.2.2018 (pondělí - pátek) - jarní prázdniny - přerušen provoz. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ

01.12.2017 15:43
Děkujeme pí. Halmáš, Trhlíkové, Kittnerové a Čivišové L., za výrobky na vánoční prodejní výstavu. Moc a moc děkujeme.

Povinné předškolní vzdělávání

15.02.2017 20:43
Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná...

Bezpečnost MŠ

16.01.2015 20:49
Vážení rodiče, při vchodu do budovy MŠ, zazvoňte a nahlašte jméno do mikrofonu. Bude vám odzvoněno.  Prosíme, nevpouštejte do budovy MŠ žádné cizí osoby, jde o bezpečnost dětí a majetku.