Novinky

Poděkování

24.06.2018 14:33
Děkujeme pí.Kittnerové za upečení "Krtečkového dortu" pro děti ke konci školního roku.

Přání

21.06.2018 12:42
            Všem přátelům, rodičům a dětem naší mateřské školy přejeme krásné a pohodové letní prázdniny.  Dospělým, hlavně zaslouženou dovolenou a všem hodně společných zážitků. Léto, voda, dovolená - to vše patří k prázdninám! Tak, ať jsou ty Vaše, co...

Povinné předškolní vzdělávání

15.02.2017 20:43
Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná...

Bezpečnost MŠ

16.01.2015 20:49
Vážení rodiče, při vchodu do budovy MŠ, zazvoňte a nahlašte jméno do mikrofonu. Bude vám odzvoněno.  Prosíme, nevpouštejte do budovy MŠ žádné cizí osoby, jde o bezpečnost dětí a majetku.