Novinky

Vánoční přání

11.12.2018 20:20
PŘÍJEMNÉ  PROŽITÍ  VÁNOČNÍCH  SVÁTKŮ, V  NOVÉM  ROCE  MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH  I  PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ                                         ...

Poděkování

11.12.2018 19:57
Děkujeme pí. Heřmanové za polevy na perníčky a napečené perníčky, které si tak mohly děti ozdobit na vánočním tvořivém odpoledni.

Vánoční prázdniny

30.11.2018 17:41
22.12 (sobota) - 2.1.2019 (středa) - vánoční prázdniny, mateřská škola bude uzavřena. Provoz začíná 3.1.2019 (čtvrtek).

Vánoční nadílka

30.11.2018 17:38
12.12. - středa, přiletí do naší mateřské školy Ježíšek. Už se těšíme.

Poděkování

26.11.2018 19:36
Děkujeme rodičům - pí. Halmáš, pí. Heřmanové, pí. Kaslové, pí. Rybárové, pí. Trhlíkové, dále pí. Kuhnové (z OÚ), pí. Bohmové, pí. Zelenkové (Čivišové) za výrobky na vánoční výstavu.

Povinné předškolní vzdělávání

15.02.2017 20:43
Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění účinné od 1. 9. 2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělání v kalendářním roce, ve kterém začíná...

Bezpečnost MŠ

16.01.2015 20:49
Vážení rodiče, při vchodu do budovy MŠ, zazvoňte a nahlašte jméno do mikrofonu. Bude vám odzvoněno.  Prosíme, nevpouštejte do budovy MŠ žádné cizí osoby, jde o bezpečnost dětí a majetku.