AKCE     2018 - 2019      

 

Září      

              6.9. -  schůzka s rodiči    

             24.9. - preventivní vyšetření zraku (Prima vizus)

 

Říjen 

              2.10. - Lvíček Plzeň

              9.10. - hudební divadlo Letadlo - "Podzim" v MŠ

             16.10. - vánoční focení

             18.10. - červený den

 

Listopad

                 6.11. - divadlo Alfa Plzeň - loutková pohádka "Perníková chaloupka"

               12.11. - prohlídka a návštěva kostela v Neurazech (martinské posvícení)

               22.11. - zdobení vánočního stromečku na OÚ

               24.11. - rozsvicování vánočního stromečku - vystoupení dětí

               24.11. - vánoční výstava

               27.11. - hudebně - rytmická show v MŠ

 

Prosinec

                 3. - 7.12  - čertovský týden a čertovský rej - děti přijdou v čertovském oblečení

                  6.12. - vystoupení dětí v DKS Žinkovy

                  7.12. - čertovská nadílka

                11.12. -  vánoční tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi 

                12.12. -  vánoční překvapení v MŠ  - nadílka

                           

Leden     

               16.1. - divadlo Letadlo - "Zima"

                        

Únor       

                 6.2. - pyžamový bál

                 8.2. - Pohádka o Mlsounovi (zdravotní program Vše o zubech)

                20.2. - keramika 

                22.2. - soutěž ve skládání puzzlí    

                               

Březen

                     5.3. - masopustní úterý (maškarní v mš)

                     7.3. - pěvecká soutěž s rodiči

                            

Duben

               1.4. -         - Den  Země - sběr odpadků

                      6.4. -  velikonoční výstava, vystoupení dětí před  velikonoční výstavou

                      9.4. - hledání velikonoční pomlázky  

                    17.4. -  velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče

                     24.4. - Techmanie Plzeň

                     25.4 .-  Den otevřených dveří v mateřské škole

                     26.4. -  focení dětí

                     27.4. - vítání občánků

                     29.4. -  zdobení májky

                     30.4. - čarodějnický den

                           

Květen  

                 14.5. - divadlo "Matýsek" v MŠ Chocenice

                 14.5 -  zápis do mateřské školy

                 16.5. - besídka pro maminky

                  22.5. - divadlo Letadlo - LÉTO, v MŠ Chocenice

                  28.5. - sváteční oběd pro předškoláky

                  30.5. - MDD

                  31.5. - opékání vuřtů

                  29.5., 5.6., 12.6. - plavání Klatovy

                          - výšlap na Velký kámen

 

Červen   

                          -  noc v mš

                  11.6. - výlet do ZOO Plzeň

                  13.6.-  rozloučení s předškoláky

 

 

 

   AKCE  2017 - 2018

 

Září 

              5.9  - třídní schůzka

              18.9. - liška Mia - interaktivní výukový program, přibližující dětem život lišky

 

 

Říjen

               16. - 25.10.  - krteček a beruška - školní projekt

       

 

Listopad

               10.11. - divadlo v MŠ - Cesta do pohádek

               28.11. - divadlo kouzel  Chocenice

               29.11. - vánoční focení

               30.11. -  zdobení stromečku na obecním úřadě

              

   

Prosinec

                 1.12. -  čertovská nadílka

                 2.12.  - rozsvěcování vánočního stromečku, vánoční výstava

                 4.12. - 8.12.- čertovský týden a čertovský rej - děti přijdou v čertovském oblečení

                 7.12. - tvořivé odpoledne s rodiči

                12.12  - vánoční překvapení v MŠ  - nadílka

                 21.12. - prohlídka betlému (kostel Neurazy)

          

Leden 2018           

                          

Únor 2018

                   5.2. - Poselství od zvířátek ke zvířátkům ( Z00 Plzeň)

 

Březen         

                  8.3. - červený den

                 13.3. - maškarní karneval (krtečkový a zvířátkový)

                 17.3. - velikonoční výstava, vystoupení dětí před  velikonoční výstavou

                  22.3. - velikonoční odpoledne pro rodiče - tvořivé

                  23.3. - hledání velikonočního zajíčka

                  27.3. - Zuby a jak o ně pečovat ( zubní prevence) v MŠ

 

 

Duben    

                     5.4. - návštěva předškoláků v ZŠ Žinkovy

                     9.4. - 20.4. - Den Země - sběr odpadků

                    13.4. - žlutý den

                    18.4. - divadlo v MŠ Chocenice - divadlo Matýsek - "O vykutáleném štěstí"

                    23.4. -  výlet na farmu Moulisových (Milínov)                             

                    24.4. - Den otevřených dveří v mateřské škole

                    25.4. - divadlo kouzel v MŠ

                    26.4. - zdobení májky

                    27.4. - čarodějnický den

                    28.4. - vítání občánků na OÚ

 

 Květen

                       3.5. - focení dětí 

                     14.5. - zápis do mateřské školy

                     15.5. - návštěva knihovny

                     17, 24, 31.5.2017 - plavání v Klatovech 

                      22.5. - keramika

                      29.5. - soutěže k MDD

                           

 

Červen

                 1.6. - opékání vuřtů, zpívání písní u ohně

                 7.6. - sváteční krtečkový oběd pro předškoláky

                13.6. - školní výlet - Švihov 

                 19.6. - vystoupení dětí v DKS v Žinkovech

                  22.6. - rozloučení s předškoláky od 15,30 hodin

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         AKCE  2016 - 2017

 

ZÁŘÍ  2016

           6.9. - třídní schůzka od 15,30 hod.

          26.9. - divadlo v Žinkovech - pohádka " O strašidlech"

 

ŘÍJEN

          20.10. - divadlo Žinkovy - pohádka " Slepice Květa a Evelínka" (etiketa pro děti, zásady stolování)

 

LISTOPAD

           15.11. - vánoční focení dětí

           18.11. -  úklid zahrady, hrabání listí

 

PROSINEC

           1.12. - zdobení stromečku na OÚ

            3.12. - rozsvicování vánočního stromečku, vánoční výstava

            5.- 9.12. - andělský stříbrný týden

            5.12. - andělská nadílka

            8.12. - vánoční odpoledne s rodiči (krátká třídní schůzka, vánoční besídka, tvořivé vánoce s rodiči)

           12.12. -  čekání na ježíška 

            14.12. - vystoupení dětí v DKS v Žinkovech

 

LEDEN

        

 ÚNOR 

              9.2. - Malá technická univerzita (stavitel mostů)

             23.2. - maškarní bál - pohádkové bytosti (dopoledne)

             27.2. - 10.3. - pohádkové týdny

 

BŘEZEN

            1.3. - keramika 

            2.3. - společenský ples

            7.3. - besídka k MDŽ

           10.3. - divadlo v MŠ - "Vodnická pohádka"         

           14.3. - divadlo v Chocenicích - "Slepičí zázraky"

           16.3. - návštěva v ZŠ Žinkovy

           31.3. - velká jarní vycházka k lesu a k rybníku     

           

DUBEN

             1.4. - velikonoční výstava - vystoupení dětí

             3. - 7.4. - Ten dělá to a ten zas ono ........projekt je zaměřen na povolání a řemesla s důrazem na prožitkové, činnostní a kooperativní učení

             4.4. - policie v MŠ

             6.4. - zdobení velikonočních vajíček dětmi voskovou technikou, s pí. Končelovou

            12.4. - společné focení 

             20.4. - divadelní představení Přeštice - "O křišťálovém srdci"

             24.4. - 28.4. - čarodějnický týden - čarodějnické košťátkování 

             29.4. - vítání občánků na OÚ

 

KVĚTEN

              3.5. - Den otevřených dveří v mateřské škole  

              4.5  - návštěva knihovny       

             15.5. - zápis do MŠ

             18.5 .- vyšetření očí

             30.5. - vodnická olympiáda 

                                   

ČERVEN

             1.6. - školní výlet do Blatné

            31.5.,7.6.,14.6. - plavecký výcvik Klatovy - středy

             9.6.  - vystoupení dětí v DKS Žinkovy

            13.6. - divadlo Alfa Plzeň - ˇPohádky ovčí babičky"- odjezd v 7,15 hod.

            22.6. - královský oběd pro předškoláky

            23.6.- pohádková slavnost - rozloučení s předškoláky 

            28 - 29.6. - pohádková noc pro předškolní děti

 

 

  Datumy a plány akcí jsou průběžně doplňovány a upřesňovány.  Rodiče se o akcích vždy dozví prostřednictvím plakátů na nástěnce v MŠ nebo zde na       webových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Akce 2015/2016

2015

Září

 • 10.9. - třídní schůzka

Říjen

 • 29.9. - 9.10.  - jablíčkový týden aneb "Koulelo se, koulelo červené jablíčko"

Listopad

 •  5.11. - větrníkový den (rodiče spolu s dětmi vyrobí doma větrník)
 •  9.11. - 16.11. - bílý týden – "Svatomartinský týden"- děti budou chodit v bílém tričku
 • 10.11. - jedeme do Žinkov na pohádku "Vodnická pohádka"
 • 18.11. - 20.11. - úklid zahrady, hrabání listí
 •  23.11. - vánoční focení
 •  25.11. - divadlo v MŠ, "Cesta do pohádky"
 •  27.11. - zamykání zahrady

Prosinec

 • 30.11. - 4.12.2015 - čertí týden - děti budou celý týden chodit v čertovském oblečení
 •  3.12. - zdobení stromečku na OÚ
 •  4.12. - mikulášská nadílka
 •  6.12. - vánoční výstava, zpívání dětí u vánočního stromku od 17,00 hodin
 • 11.12. - vánoční nadílka
 • 16.12. - vánoční posezení s rodiči, vánoční dílny
 • 18.12. - Techmania Plzeň
 • 25.11. - návštěva kostela - betlém
 

 2016

Leden

 •  4.1. - 8.1. - tříkrálový týden
 • 25.1. - divadlo MŠ Chocenice, "Myší pohádka", vstup 50,- Kč
 • 27.1. -  návštěva ZŠ Žinkovy - předškoláci 
 • 28.1. - maškarní karneval v MŠ - dopoledne
 
Únor
 • 24.2. - pohádka v MŠ, " O veliké řepě"
 • 19.2. -  naučná vycházka ke krmelci, krmení zvířátek
 
Březen
 •  5.3. - velikonoční výstava, vystoupení před OÚ 
 •  8.3. - divadlo v Chocenicích,  "Copak čápy asi trápí"
 •  9.3. - pyžamový den - dopoledne  (pohádkový týden)
 • 21.3. - velikonoční dílna v MŠ - odpoledne s rodiči (krátká informační schůzka, velikonoční pásmo, velikonoční dílna)
 • 30.3. - odemykání zahrady

Duben

 •  1.4. - stopovačka - po stopách jarních skřítků
 •  5.4. - Canisterapie - hry se spec. vycvičenými psy
 • 13.4. - Den otevřených dveří v mateřské škole
 • 14.4. - návštěva knihovny
 • 18.4. - Zápis do MŠ
 • 18. - 22.4. - EKO týden 
 • 21.4. - Žinkovy - EKO pohádka "Den Země"
 • 25. - 29.4. - čarodějnický týden - děti budou chodit celý týden v čarodějnickém oblečení
 • 29.4. - zdobení májky
 • 30.4. - vítání občánků na OÚ

Květen

 •  3.5. - společné focení
 • 11.5. - jarní výšlap na Velký kámen
 • 18.5. - vyšetření očí 
 • 24.5. - keramika
 • 25.5. - Stavitel města - zábavný program polytechnického vzdělání pro děti (projekt Malá technická univerzita)
 • 26.5. - školní výlet - dětský svět Lvíček Plzeň - žlutá trička
 • 31.5. - zdobení perníčků dětmi

Červen

 •  1.6. - oslava MDD
 • 13.6. - 24.6. - indiánský týden - indiánské oblečení
 • 14.6. - plavecký výcvik, bazén Klatovy - dvouhodinovka
 • 16.6. - rozloučení s předškoláky - třídní schůzka, besídka, tablo předškoláků
 • 17.6. - Den prázdných tříd
 • 21.6. - Indiánská výprava do Bližanov - koně
 • 22.6. - Indiánská noc v MŠ (pro předškoláky)