Stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš ( spotřeba tuků, cukrů, bílého masa, mléka a mléčných výrobků ... ) 

Je zachována vhodná skladba jídelníčků, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.  Po celý den je zajištěn pitný režim.

 

Mezi jednotlivými pokrmy jsou vhodné intervaly (dopoledne 3 hodiny mezi svačinou a obědem, odpoledne 2 1/2 - 3 hodiny) z důvodu rozcházení dětí.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

 

Platba stravného

Stravné se platí každý měsíc v hotovosti na Obecním úřadě Neurazy, nejpozději do 15 dne v měsíci.

 

Celodenní stravné zahrnuje -  dopolední svačinu

                                              - oběd

                                              - odpolední svačinu

                                             -  pití

                                              

 

ceny stravného

děti do 6 let

děti 7 let (odklad školní docházky)
dopolední svačina 6 Kč 7 Kč
oběd 15 Kč 16 Kč
odpolední svačina 6 Kč 7 Kč
pití 3 Kč 3 Kč
celodenní stravné 30 Kč/den 33 Kč/den