Stravování

Součástí MŠ je školní jídelna. Výše stravného je dána finačním normativem (výhláška č. 107/2005Sb., o školním stravováním), cenami potravin, docházkou dítěte do MŠ. 

Úhrada stravného je splatná k 15 dni v měsíci - v kanceláři OÚ Neurazy.

Omlouvání a přihlášování dětí je do 7:15 hodin ráno, buď do                                                       MŠ - telefon - 723 710 351  nebo SMS pí.kuchařce - 607 873 162.