GDPR V MŠ

25.08.2018 18:29

 

Kontaktní údaje správce:


 

Škola: Mateřská škola Neurazy, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Neurazy 74

Adresa: Neurazy 74, 335 55 Neurazy

IČO: 750 05 531

Tel.: +420  723 710 351

Email: ms@neurazy.cz

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění
vzdělávání
. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným zákonem.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence:


 

Mgr. Alice Baumruková Kotylová (mikroregion Nepomucko)

telefon: + 420 725 176 045

Email: alice.baumrukova@seznam.cz